/insülinler

insülinler

TİPLERİNE GÖRE İNSÜLİNLER :

Hızlı Etkili :  Bu tip insülin , uzun etkili insülinle kullanılan bir insülindir. ve Genellikle yemekten önce alınır.

Kısa Etkili :  Uzun etkili insülinle kullanılır . ve Yemekten 30 dakika önce alınır.

Orta Etkili :  Sık sık hızlı / kısa etkili insülinler ile bir arada kullanılır. ve günde 2 kere alınır.

Uzun Etkili :  Bu tip insülin gerektiğinde hızlı / kısa etkili insülinler ile birlikte kullanılır. Hızlı etkili insülinler çalışmayı bitirdiği anda uzun etkili insülin kan şekerini azaltır. Günde 1 kere / 2 kere alınır.

Bu insülinlerin kan şekerine etkilerini aşağıdaki grafiklerden görebilirsiniz.

Hızlı Etkili (Humalog, Novorapid , Apidra)

Başlama :  5 – 15 dakikaya

Pik yapması : 3/4 – 1 saate

Sürmesi : 3-5 saate

Kısa Etkili (regular)

Humulin R

Başlama :  15 – 30 dakikaya

Pik yapması : 2 – 3 saate

Sürmesi : 4 – 6 saate

Orta Etkili (NPH)

Humulin N

Başlama :  1 – 2 saate

Pik yapması : 4 – 8 saate

Sürmesi : 12 – 18 saate

Uzun Etkili (lantus / levemir , )

Lantus

Başlama :  1 – 3 saate

Pik yapması :  yok

Sürmesi : 20 – 24 saate

levemir

Başlama :  1 – 3 saate

Pik yapması : 6 – 12 saate

Sürmesi : 20 – 24 saat

Önemli Not : Levemir , 20 – 24 saat etki süresi olan bir insülindir. 12 saat ara ile kullanımı gerekebilir. 

Toujeo : ( Diğer Uzun etkili insülin )

Başlama : 6 saate

Pik yapması : /

Sürmesi :  Grafikte gördüğümüz gibi 24 saatten 36 saat’e kadar dengeli bir eğri bulunmaktadır. Yani 24 saatten fazla sürüyor.

Not : Ayriyetten 24 saatten sonra stabil bir düşme sağlıyor.

Ultra Uzun Etkili İnsülin 

Tresiba ( İnsulin Degludec )

Başlama : 30-90 dakika 

Pik yapması : yok

Sürmesi : 42 saat

Ultra hızlı etkili insülinler 

fiasp

Kana Karışma :  2.5 dakika 

Çalışmaya Başlama :  5 dakika

Pik yapması : 7 dakika 

Sürmesi : 3 – 5 saat 

Not : Fiasp ilk 30 dakika %50 daha çok çalışıyor.

Şuanda Kanada, Amerika , Almanya , Hollanda , İngiltere ülkelerinde mevcut

Afrezza ( Ağızdan Alınan Ultra Hızlı Etkili İnsülin )

Yukarıda 12 ünite ve 4 üniteler’e göre yapılan 30 yetişkin tip1 diyabetlinin dahil olduğu çalışmaya göre  

Başlama : 12 dakika 

Pik yapması : 35 – 45 dakika

Sürmesi : 4.5 saat 

Not : Kendi sitelerinde 12 dakika içinde çalışmaya başladığı belirtilmiştir.

Son güncelleme : 28 Eylül 2019

Kaynaklar :

https://hcp.afrezza.com/hcp/afrezza-action-profile/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455463/

 Think like a pancreas ( kitabından )

Toujeo ( Kendi websitesi )

https://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_degludec

http://www.joslin.org/info/insulin_a_to_z_a_guide_on_different_types_of_insulin.html