/Yayın Politikası / Editorial Policy

Yayın Politikası / Editorial Policy

Diyabet Gelişmeleri olarak paylaşılan bilgilere aşağıdaki prensiplerle bağlıyız. 

Önemli Not : Bilgiler hazırlanırken en başta diyabetli insanların gereksinimleri göz önüne alınır. 

Önem Verilen Temel Prensipler :

1) Diyabet Gelişmeleri , en başta hasta merkezlidir yani ilk diyabetli insanların ihtiyaçlarını esas alır. ve hazırlanan , paylaşılan yazılar da diyabetli insanlar içindir.

2) Kaynaklara bağlılık esastır. Bu bağlılık güvenirli kaynaklar için geçerlidir.

3) Herhangi bir sağlık tavsiyesinde bulunmaz.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri :

Bilim :

Olgusal , Sistemli , Akılcı , Genelleyici , Evrensel , Birikimli , Kayıtlıdır.

Bilimsel Yöntem :

Bilim üretmenin yolu , Süreç yönü , Kanıtlanmış bilgi elde etmek amacıyla izlenen yol 

Bilimsel Yöntem , Açık seçiktir , Denetlenebilir , Yansızdır , Eleştiricidir , Düzelticidir , Seçicidir , Akla uygundur , Duyarlığı Yüksektir , ve En güvenli problem çözme yeteneğidir.

Araştırma Süreci :

Sistematik Olmayan Gözlem ( Günlük hayattaki davranışlara veya durumlara karşı olan merak )

Sistematik Gözlem ( Bilim adamı adamı tarafından gerçekleşir. Önceden belli olan problem ile ilgili seçici ve sistematik gözlemler yapılır. )

Bilimsel Araştırma Süreci : ( Aydınlanma Süreci )

–  Temel Araştırmalar :

Açımlama Düzeyi

Ayrıntı Saptama Düzeyi

Neden-Sonuç İlişki Düzeyi

Kuram Geliştirme Düzeyi

–  Uygulamalı Araştırmalar :

Aksiyon Araştırma ( Uzmanlar )

AR-GE

Güncellenecektir.

Doğruluk ve Güvenirlik :

Yukarıda ilk cümlede belirtildiği gibi yazılarda kaynaklar’a önem verilir. ve her yazıda belirtilir. Belirtilmesi de bir zorunluluk olarak görülür. Yapılan hataların olmayacağının garantisi verilemez. ve bu tür durumlar fark edildiğinde düzeltilir. 

Yazı İncelemesi :

Paylaşılan yazılar belirli süreçlerden geçer. Bu süreçler bazen belirlenen günde bitmiş olsa da . Süresi uzayan yazılarda olabilir. Bu durumlar yazıdan yazıya değişir. 

Sorularınız için 

Yakında iletişim bilgileri eklenecek

Bu sayfada güncelleme yapılacaktır.