A. Ş. ŞEFİK : Bağışıklığı Anlamak , ( Nobel Tıp Kitapevleri ) , istanbul 2018

N. Hekim.  A. Ş. ŞEFİK  : Bağışıklık Bilimi , ( Nobel Tıp Kitapevleri )